• Stickercompleet.nl
 • Privacyverklaring
 • Privacyverklaring

  Stickercompleet.nl, gevestigd aan Aadijk 35 te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Stickercompleet.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Bedrijfsnaam indien van toepassing. Voor- en achternaam. Geboortedatum (alleen als dit hebt doorgegeven bij de nieuwsbrief).Adresgegevens.Telefoonnummer.E-mailadres. BTW nummer (alleen als je dit hebt doorgegeven).Gegevens over jouw activiteiten op onze website (dit wordt anoniem opgeslagen).Internetbrowser en apparaat type (dit wordt anoniem opgeslagen). IP-adres (dit wordt anoniem opgeslagen).
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stickercompleet.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
  Stickercompleet.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om de door jou bestelde stickers bij je af te leveren. Daar valt ook onder het afhandelen van jouw betaling en de mogelijkheid een account aan te maken. Verder gebruiken we je gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met een offerte-aanvraag of bestelling. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Hiervoor gebruiken we verschillende kanalen, onze sociaal media en onze e-mailnieuwsbrief. Stickercompleet.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Stickercompleet.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Stickercompleet.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stickercompleet.nl) bij betrokken is. Stickerxompleet.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Het bestandscontrolesysteem. Met dit systeem worden fouten in drukbestanden opgespoord en gecorrigeerd. Als er fouten in een drukbestand zitten dan kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van de gedrukte sticker. Omdat het voor ons onmogelijk is alle bestanden handmatig te controleren, gebruiken we daar een computersysteem voor.

  Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
  Je gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Dat heeft te maken met regels van de Belastingdienst. In die regels staat dat wij als bedrijf verplicht zijn onze administratie zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen we je gegevens alleen als je daarom vraagt. De reden dat wij dat doen is dat je niet opnieuw al je gegevens hoeft door te geven als je een nieuwe bestelling wilt doen. Ook kun je gemakkelijk herhaalorders plaatsen. Wil je gebruik maken van betalen op rekening, dan is het ook belangrijk dat je gegevens in ons systeem staan, zodat we kunnen controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Wil je dat wij je gegevens verwijderen? Stuur een e-mail naar info@stickercompleet.nl.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Stickercompleet.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stickercompleet.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Derden met wie wij je gegevens delen zijn onder andere vervoersdiensten zoals DHL, PostNL of andere vervoersdiensten.

  Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als deze niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) te zaken doen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stickercompleet.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stickercompleet.nl. Als je een account hebt, kun je zelf ook een aantal zaken aanpassen. Wij zijn verplicht om onze administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat wij bepaalde gegevens pas mogen verwijderen als die termijn is verstreken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Heb je je ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dan kun je die gegevens wijzigen via de link in de nieuwsbrief. In die nieuwsbrief zit ook een optie om je je af te melden. (De database van de nieuwsbrief en het bestelsysteem zijn niet aan elkaar gekoppeld.)

  Hoe hebben wij je persoonsgegevens beveiligd?
  Stickercompleet.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@stickercompleet.nl .
  Have no product in the cart!
  0